Vysokoškolské katolické hnutí Brno

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Ve čtvrtek 15.4. v podvečer budu mít on-line přednášku pro veřejnost, kterou organizuje kopřivnické centrum pro rodinu. Je potřeba se včas přihlásit. Těším se i na vás

Napsat komentář »

Nezapomeňme na misie:
a neusputečnětnou misijní sbírku, kterou je stále ještě možné podpořit.
https://www.youtube.com/watch?v=woSzxWoJ3-0&feature=emb_logo
Vzhledem k situaci, kdy nemohl být stanoven náhradní termín sbírky, který pořádá Papežské misijní dílo šíření víry, probíhá sbírka na misie individuální formou:
Peníze v obálce s nápisem NA MISIE vložte do pokladny v kostele nebo odevzdejte do sakristie, na faru nebo do Národní kanceláře Papežského misijního díla v Hradci Králové do 20. 12. 2020.
Své dary můžete také posílat přímo na účet číslo 72 540 444/2700, VS 10

Napsat komentář »

Můžete být jakéhokoliv oboru: nabídka brigád zaručena po absolvování jednodenního kurzu: https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/ Vhodné i k šíření dále:-) Co tak se potkat na kurzu a pak při práci...

Napsat komentář »

Ráda bych Vás pozvala na kurz STM, který v CENAP začíná v červnu. Je to jedinečný kurz směřující k pochopení základů lidské plodnosti, jak správně vymezit plodné a neplodné dny, jak si nenechat ničit zdraví či vztah ani antikoncepcí, ani umělým oplodněním. Kurz pomáhá nepodlehnout tlaku reprodukčního a antikoncepčního průmyslu. Jedinečnost kurzu spočívá ve vedení zkušenou gynekoložkou, předávané informace jsou podloženy roky výzkumů a praxe. Informace https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr

Napsat komentář »

Požehnaný den:-), kdo by mohl, jsou třeba další zaměstnanci do dílen šijících ústenky (Brno v divadle Husa na provázku i jinde...); také nabírají personál do obchodů, přetížení a nedostatek personálu hlásí také nemocnice, lékárny, MHD a doprava (DPL, pošta...), pracovníci zpravodajství... také jsou nedostatkoví opraváři šicích strojů, aut, shání se nedostatkové náhradní díly...Kdo může prosím ať se zapojí...

Napsat komentář »

Co získáte účastí na kurzu STM?
• Větší jistotu ve vyhodnocování neplodných dnů.
• podněty, jak hovořit o významu STM pro vztah i pro každou ženu
• Informace o důsledcích užívání antikoncepce
• Informace o významu STM při otevřenosti k početí, o NAPROHELP
Můžete si vybrat, zda se Vám hodí více kurzy v cyklu čtyř čtvrtků ne po dva celé dny - v pátky nebo dva celé dny v sobotu.
https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr

Napsat komentář »

Ahoj,
rád bych vás pozval do biblického společenství v Brně. Jednou za dva týdny ve čtvrtek večer.

Napsat komentář »