vjerus

vjerus / Vjerka Šablaturová / 34 let

...pohleď, máš mě před sebou

Napsat komentář »
vjerus

můžete sdílet!! :)

Zobrazit 1 komentář »

Spočiň v Hospodinu a důvěřuj v něho!
Nezlob se na toho, kdo má v životě štěstí
a při tom strojí úklady.
Přestaň se hněvat a zanech zlosti,
nepohoršuj se, to vede jen k zlému.
ze Žalmu 37

Napsat komentář »

ták a už jsem teeeetaaaaaaa heč :)

Napsat komentář »

Ideální kombinace - příprava do práce, Bétel, domácí slivka

Napsat komentář »

"Řekni mi Bože, řekni, proč vše krásné rychle mine, čím to, že žití kolotoč, točí se bláznivě i líně? Čím to, že, co jsme jako malí bezelstným srdcem milovali najednou zevšední a dojdou síly?"
nobims

Napsat komentář »

"...co jen se stalo, odpověz...včera tak blízko, kde jsi dnes?" NoBims

Napsat komentář »
ViZ

Jééé, já tam byl taky

vjerus

Tož to je divné, že jsme se nepotkali :)

Zobrazit 2 komentáře »

...ty návštěvy u příbuzných jsou čím dál náročnější :D

Napsat komentář »

Říkají o ní

Karoliii říká o ní:
prostě sqělá!!!!
Majunka16 říká o ní:
Věruška, taky skvělá holka z tábora.
Terezie Friedová (TereziaOK) říká o ní:
byly sme pomáhat Orlům na ActIv8
Maru říká o ní:
Věrka je moc hodné a milé děvče a bude z ní paní učitelka:-)ať žije ActIv:-)
EvčaSezi říká o ní:
Vjeruška umí krásně povzbudit! :-) Jinak je to moc fajn holka.. :-)