Vikariátní setkání živých růženců

sobota, 11. října 2008      16:30
Domažlice

 
SETKÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN
 ŽIVÉHO RŮŽENCE
V DOMAŽLICKÉM VIKARIÁTU
 
Téměř v každé obci, kde se pravidelně slouží mše svatá, můžeme najít skupinu lidí, kteří si mezi sebe po desátcích rozdělili každodenní modlitbu celého růžence a vytvářejí tak živé modlitební společenství. To je jistě velikým požehnáním pro náš vikariát. A tak nás napadlo, že je škoda, že ač jsme spolu navzájem spojeni v modlitbě, tak o sobě mnohdy ani nevíme. Zkrátka jsme si řekli, že by bylo snad milé nám i Pánu, kdybychom se občas sešli, společně se pomodlili, blíže se poznali a tím by se naše společenství v modlitbě ještě více upevnilo a prohloubilo. Kdy jindy by k tomu mohla být vhodná příležitost než v týdnu, ve kterém si budeme připomínat památku Panny Marie Růžencové, jejíž úcta nás všechny spojuje…
 
Program setkání:
16.30                          Modlitba růžence
17.15                                   Mše svatá
18.00  Přednáška – P. Irenej Šiklar OP (z pražského konventu bratří dominikánů)
                          Posezení u kávy
(a Vámi přineseného občerstvení J) na faře
 
Pokud byste byli ochotni podílet se na organizaci setkání (pomoc s přípravou občerstvení apod.), přihlaste se prosím u Jaromíra Tippla telefonicky (608 056 901) nebo osobně.
 
Kdy? V sobotu 11. října 2008 od 16.30
Kde? Klášterní kostel v Domažlicích


Podrobnosti
Vložil: Hajnej
Vloženo: 12. 9. 2008

vytvořil akci.

Napsat komentář »