Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Kateřina Lachmanová - Hranice v mezilidských vztazích


Společenství signály.cz - tipy na videa přidalo video:

Kde končí moje svoboda a začíná svoboda druhého člověka?
Nemám příliš propustné nebo naopak pevné hranice?
K čemu vůbec potřebujeme mít hranice a jak respektovat hranice druhých? Jak správně aplikovat asertivní chování a za jakých okolností?

------------------------------------------------------------

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. studovala za totality ekonomickou fakultu, po převratu strávila tři roky v evangelizační škole na Maltě a postgraduálně studovala teologii a psychologii v Římě. Deset let se věnovala poradenství a psychoterapii a učila na teologické fakultě v Praze. Nyní je šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství a hlavní koordinátorkou hnutí Katolické charismatické obnovy. Je oblíbenou přednášející i knižní autorkou.

Komentáře