Boh premenil chlieb. Zvládne to aj s mojím srdcom? Desiata časť série zamyslení Rastislava Dluhého C.Ss.R. venovaná otázkam existencie človeka, zmyslu jeho života či vzťahu s Bohom, ktoré zaujímajú aj dnešnú „digitálnu“ generáciu.