Velice prakticky a srozumitelně podané. Bez takové té naší zbytečné církevní hantýrky, které ne všichni rozumí...