Právník Pavel Hasenkopf: " Předmětem návrhu novely občanského zákoníku je učinit z registrovaných partnerství manželství a zcela přestat rozlišovat mezi manželstvím uzavřeným mezi mužem a ženou a manželstvím uzavřeným mezi dvěma ženami nebo dvěma muži. Nevysloveným, ale automatickým důsledkem, by pak bylo i srovnání práv při adopcích dětí."