A přesto prý podle nedávného výzkumu veřejného mínění většina veřejnosti netuší, o čem je. Tímto filmem chceme přispět k větší informovanosti veřejnosti, proč existují vážné důvody, abychom IU nepřijímali a nacházeli jiné cesty, jak potlačit násilí nejen na ženách, ale na všech, kterých se tento problém dotýká.