Není nejtěžší uvěřit, ale vytrvat ve víře. Ať Ti v tom Pán žehná aby se Ti to podařilo. :-)+