Ježíš počítá i s Tebou! volá Tě do vztahu i k úkolu, ve kterém zároveň kromě služby Pánu najdeš i štěstí a úplné naplnění života. Nevadí, že si připadáš slabý/á a hříšný/á. Vždyť právě tam kde něco chybí, kde je volné místo, tam může Pán něco doplnit, pokud Mu to dovolíš. Pravě tak Pán zjevuje svou moc, aby všichni viděli, že se to stalo Božím působením a nemohl se nikdo vychloubat. Ani silný,ani slabý :-)+