Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

signály.cz - tipy na videa

Členové společenství vkládají videa, které se zobrazují na hlavní straně signálů. Videa vychází s krátkým komentářem vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Více o společenství »

signály.cz - tipy na videa

josmez Líbí se mi, že potvrzuje případy, kdy jsou léky nezbytné a něco jako: "Buď chlap, zvedni se" je fakt k ničemu.
A snad k těm nárůstům: jsou tam dvě příčiny, jednak je to tempo, ale asi by si nemělo zapomínat na postupující destigmatizaci psychických onemocnění, což je strašně důležité.

KMirjam Rozdělení na endo, exo-genní deprese je už trochu zastaralé, chápu, že je to užito pro přehlednost. Jelikož se v depresích všech druhů a stupňů protíná více faktorů, většinou se také kombinuje i léčba: farmako a psycho- terapie. Pan Kašparů spíše rozlišuje mezi lehkou formou deprese, možná jen depresivním rozladem a formou těžkou. Čím těžší forma, tím více člověka inhibuje a tím je vhodnější upřednostnit léčbu farmaky. /Je fajn, že se o tom mluví, mohlo by se však též pro širší veřejnost dělat více osvěty o dalších psych. onemocněních, třeba schizofrenii, která dosud takového člověka v očích veřejnosti nepěkně a často doživotně stigmatizuje.

josmez Mezi studenty dělá skvělou práci třeba tenhle spolek :-) http://nevypustdusi.cz/

signály.cz - tipy na videa
signály.cz - tipy na videa

RomanS K debatě jsem vás nevyzval, jak se může každý i vy přesvědčit. Pouze abyste se vyjádřil k obsahu odkazu, tomu, co je to levicový liberalismus. S vaší odpovědí a následným rozvinutím jsem zcela spokojen.

Jinak ideologicky je založena pozice, z které posuzujete co Kufa, co církev atd.

josmez Jednoznačně ne, to, co provádím je argumentace, proč některé názory podle mě neplatí nebo nejsou dobře vysvětlené, to klascký způsob, jak zpochybňovat tvrzení.
Když už mluvíme o ideologii, tak můj postoj je více liberální (což není sprosté slovo) a váš zase konzervativní.
To že poukážu na absenci důkazů, vysvětlení, neochoty nést důkazní břemeno není ideologie, ale postup argumentace, který jsem zvolil jako logický.

signály.cz - tipy na videa

Mnozí se tomu smějí, ale naneštěstí to je pravda.

signály.cz - tipy na videa

Pán je zdroj vší naší síly... bez Něj nemůžeme nic. ;-)+

signály.cz - tipy na videa

Istambulská dohoda je velmi vážná hrozba útočící na rodinu a podstatu lidství a přirozené zákonitosti. Tuto dohodu se chystá schválit i ČR. Modleme se prosím a svěřme celou věc Panně Marii. Podle vlastních možností se pokusme zabojovat třeba jako lidé na Slovensku. Jde o budoucnost nás i našich dětí... +

marmik Istanbulská úmluva je zbytečný nesmysl propagující gender ideologii!
http://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660411

KMirjam @marmik přečtěte si raději jiný pohled
http://www.christnet.eu/clanky/6063/uvaha_nad_smyslem_pastyrskeho_listu_biskupu_ke_schvalovani_tzv_istanbulske_umluvy.url

teastyler to: KMirjam Nemyslím si , že by si biskupové celé ČR mohli takovíto "výkřik do tmy" bez předchozí znalosti a porady dovolit vzhledem k odpovědnosti za věřící před Bohem i papežem. Kromě toho proč pisatelka anonymně šíří své názory, míso aby se zeptala přímo zodpovědných - tedy biskupů... Názor papeže Františka na gender je myslím známý.

signály.cz - tipy na videa

Náš velký světec, který měl v týdnu svátek.

signály.cz - tipy na videa

Kvalitně rozebrané téma se kterým jsme se asi všichni setkali.

signály.cz - tipy na videa

Buď trpělivý/á. Vytrvej v dobrém až do konce.

signály.cz - tipy na videa