verci

verci

Vdaná

Plavba životem za Santiagem...a nejen tam

Píše se rok 2006. Mám před sebou jeden z celkem zlomových rozhodnutí -co budu dělat po maturitě, je mi nabídnuto kmotrovství malému děťátku a připravuji se na biřmování. V…

Požehnání adventního věnce

Návrh pro žehnání adventního věnce, které může pomodlit kdokoliv: Milosrdný a dobrý Bože,ty jsi pramenem veškerého požehnání.Prosím tě, požehnej tento adventní věnec a celou…

Plavba

Plavba když loď se potápí a ztrácíme naději, co přijde pak a ono kap, slza stéká dál, co jsem si přál, je pryč a teď, chci vědět hned, co dál, kam směřovat, kam ubírat svůj krok,…

Člověk hledá smysl

Narazila jsem na zajímavou knížku od Viktora Emanuela Frankla: Člověk hledá smysl - úvod do logoterapie. Kniha se mi moc líbila. Myslím, že nese plno nadčasových myšlenek a hlavně…

Strach, touha pro Krista a světlo v nás

Ze soboty 22. 5 na neděli 23. 5. Jsem se účastnila Vigilie Slavnosti seslání Ducha Svatého u bratří Dominikánů v Olomouci. Začínalo se zpívanými nešpory, po nich následovala…

Tradice moudrosti staré Číny

Učím se na zítřejší Zk sociálních deviací a tohle mi přijde hodně aktuální: ,,Chceš-li přinést pořádek do země, musíš jej nejdříve nastolit v oblastech, chceš-li jej přinést do…

Věřit nepřestaň

Věřit nepřestaňKdyž na rozcestí stojíš a nevíš, kam se dát,když neznáma se bojíš a vůdce měl bys rád,tu v Ježíšovu mocnou svou polož dlaňa věřit nepřestaň!On cestou, jež tě čeká,…

50 km dlouhá adorace pod širým nebem

Pod tímto titulkem by se dalo shrnout naše noční putování z pátku (svátek svatého Josefa 19.3) na sobotu 20.3. ze Svatého Kopečku na Hostýn. Byla to pouť se vším všudy. Začátek…

Láska znamená...

Láska znamená... nebrat tak vážně sám sebe, umět dodat druhému odvahu, prokazovat si navzájem důvěru, odbourávat předsudky, umět naslouchat, zahrnovat drobnými laskavostmi, umět…

Modlitba jako dar

V posledních dnech pociťuju, jak velkým darem je pro mě modlitba. Někdy ji bereme až moc samozřejmě. Modlitba tvoří nejen pouto mezi Bohem a člověkem, ale hlavně mezi Bohem a…