S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Vánoční svátky v bazilice na Velehradě

čtvrtek, 24. prosince 2015   do   středa, 6. ledna 2016
Velehrad
Velehrad bazilika - Stojanovo nádvoří
http://www.farnostvelehrad.cz
Velehrad vánoce
všichni účastníci »

Vánoční svátky v bazilice na Velehradě

Na Štědrý den, bude bazilika otevřena pouze od rána do 12. hodin. Poté bude až do 23. hodiny zcela uzavřena. Přibližně půl hodiny před slavnou půnoční mší svatou, se budou v bazilice za doprovodu varhan zpívat koledy.

Během půlnoční mši svaté a taktéž při mši v 10. hod. na Hod Boží Vánoční zazní v bazilice zpěvy České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby - "Hej mistře!" v podání velehradského sboru, sboru Svatopluk a orchestru.

Na Hod Boží Vánoční budou v bazilice mše svaté stejně jako v neděli - tedy v tomto sledu - 7:30, 10:00 a 15:00. Tento den je dnem s povinnou účastí na mši svaté.

V sobotu - dne 26. prosince - na svátek sv. Štěpána, budou v bazilice mše svaté pouze v 7:30 a 10:00. Odpolední mše svatá v 15:00 v tento den vzhledem k odpolednímu Svatoštěpánskému koncertu nebude!

Kopletní přehled všech bohoslužeb v době Vánoční ve farnosti je možné si stáhnout zde.


V sobotu 26. prosince 2015 jste srdečně zváni do baziliky místo odpolední mše svaté na Svatoštěpánský koncert, který se bude konat v bazilice od 16:30 hodin. Vstupenky v hodnotě 250,- Kč si můžete zakoupit buď v předprodeji v Informačním centru Velehrad, či v Městském informačním centru v Uherském Hradišti, příp. na místě před samotným koncertem v hodnotě 300,- Kč.

V neděli 27. prosince - na svátek Svaté Rodiny budou v bazilice mše svaté v 7:30, 10:00 a 15:00 hod. Při těchto mších svatých budou mít manželé možnost obnovit své manželské sliby.

Poslední den v kalendářním roce - ve čtvrtek 31. 12. budou v bazilice bohoslužby jen večer v 17:00 hodin a poté ve 23:15 "půlnoční" mše svatá.

Na Nový rok - 1. ledna připadá 1. pátek v měsíci ale především Slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to tedy také den s povinnou účastí na mši svaté. V bazilice budou mše svaté stejně jako v neděli, tedy v - 7:30, 10:00 a 15:00 hod.

V neděli 3. ledna budou mše svaté v bazilice v běžném nedělním sledu, tedy v 7:30, 10:00 a 15:00 hod.

Odpoledne jste srdečně zváni do baziliky na Vánoční koncert cimbálové muziky Cifra a studentského pěveckého sboru Viva la musica z Uherského Hradiště, který se bude konat v bazilice od 16:30 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Ve středu 6. ledna je Slavnost Zjevení Páně - lidově Tří králů. Mše svaté budou v bazilice jak ráno v 6:30 tak také v 18:00 hod. Při mších svatých se bude žehnat voda, kadidlo a křída.

Svátkem Křtu Páně, který se slaví v neděli 10. ledna 2016 končí doba Vánoční. Mše svaté budou v bazilice v běžném nedělním sledu, tedy v 7:30, 10:00 a 15:00 hod.; přičemž tato odpolední mše svatá bude slavena v tzv. východním obřadu řeckokatolické církve.