S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Vánoční svátky v bazilice na Velehradě

středa, 24. prosince 2014   do   úterý, 6. ledna 2015
Velehrad
Velehrad bazilika - Stojanovo nádvoří
http://www.farnostvelehrad.cz/
Velehrad vánoce
všichni účastníci »

Vánoční svátky v bazilice na Velehradě

Na Štědrý den, bude bazilika otevřena pouze po ranní mši svaté do 12. hodiny. Poté bude až do 23. hodiny zcela uzavřena. Přibližně půl hodiny před slavnou půnoční mší svatou, se budou v bazilice za doprovodu varhan zpívat koledy.

Během půlnoční mši svaté a taktéž při mši v 10:00 na Hod Boží Vánoční zazní v bazilice zpěvy "Vánoční vesnickou mše svaté" v podání velehradského sboru, sboru Svatopluk a orchestru.

Na Hod Boží Vánoční budou v bazilice mše svaté stejně jako v neděli - tedy v tomto sledu - 7:30, 10:00 a 15:00. Tento den je dnem s povinnou účastí na mši svaté.

V pátek - dne 26. prosince - na svátek sv. Štěpána, budou v bazilice mše svaté pouze v 7:30 a 10:00. Odpolední mše svatá v 15:00 v tento den vzhledem k odpolednímu Svatoštěpánskému koncertu nebude!

Kopletní přehled všech bohoslužeb v době Vánoční ve farnosti je možné si stáhnout zde.


Ve pátek 26. prosince 2014 jste srdečně zváni do baziliky místo odpolední mše svaté na Svatoštěpánský koncert, který se bude konat v bazilice od 16:30 hodin. Vstupenky v hodnotě 250,- Kč si můžete zakoupit buď v předprodeji v Informačním centru Velehrad, či v Městském informačním centru v Uherském Hradišti, příp. na místě před samotným koncertem.

V neděli 28. prosince - na svátek Svaté Rodiny budou v bazilice mše svaté v 7:30, 10:00 a 15:00 hod. Při těchto mších svatých budou mít manželé možnost obnovit své manželské sliby.

Poslední den v kalendářním roce - ve středu 31. 12. budou v bazilice bohoslužby jen večer v 17:00 hodin a poté ve 23:15 "půlnoční" mše svatá.

Ve čtvrtek na Nový rok - 1. ledna je Slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to také den s povinnou účastí na mši svaté. V bazilice budou mše svaté stejně jako v neděli, tedy v - 7:30, 10:00 a 15:00 hod.

V pátek 2. ledna je 1. pátek v měsíci - mše svaté budou v bazilice v 6:30 a 18:00 hod.

V neděli 4. ledna budou mše svaté v bazilice v běžném nedělním sledu, tedy v 7:30, 10:00 a 15:00 hod.

Odpoledne jste srdečně zváni do baziliky na Vánoční koncert cimbálové muziky Cifra a studentského pěveckého sboru Viva la musica z Uherského Hradiště, který se bude konat v bazilice od 16:30 hodin. Vstupné je dobrovolné.

V úterý 6. ledna je Slavnost Zjevení Páně - lidově Tří králů. Mše svaté budou v bazilice jak ráno v 6:30 tak také v 18:00 hod. Při mších svatých se bude žehnat voda, kadidlo a křída.

Svátkem Křtu Páně, který se slaví v neděli 11. ledna 2015 končí doba Vánoční. Mše svaté budou v bazilice v běžném nedělním sledu, tedy v 7:30, 10:00 a 15:00 hod.; přičemž tato odpolední mše svatá bude slavena v tzv. východním obřadu řeckokatolické církve.