Vánoční svátky v bazilice na Velehradě

pondělí, 24. prosince 2012   do   neděle, 6. ledna 2013
Velehrad
bazilika - Stojanovo nádvoří

Vánoční svátky v bazilice na Velehradě

Na Štědrý den, bude bazilika otevřena pouze od rána do 12. hodin. Poté bude až do 23. hodiny zcela uzavřena. Přibližně půl hodiny před slavnou půnoční mší svatou, se budou v bazilice za doprovodu varhan zpívat koledy.

Během půlnoční mši svaté a taktéž při mši v 10. hod. na Hod Boží Vánoční zazní v bazilice zpěvy České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby - "Hej mistře!" v podání velehradského sboru, sboru Svatopluk a orchestru.

Na Hod Boží Vánoční budou v bazilice mše svaté stejně jako v neděli - tedy v tomto sledu - 7:30, 10:00 a 15:00. Tento den je dnem s povinnou účastí na mši svaté.

Od 16:00 bude v bazilice vánoční pásmo našich dětí. Přijďte se zaposlouchat do vánočního příběhu v jejich podání.

Ve středu - dne 26. prosince - na svátek sv. Štěpána, budou v bazilice mše svaté pouze v 7:30 a 10:00. Odpolední mše svatá v 15:00 v tento den vzhledem k odpolednímu Svatoštěpánskému koncertu nebude!

Kopletní přehled všech bohoslužeb v době Vánoční ve farnosti je možné si stáhnout zde.


Ve středu 26. prosince 2011 jste srdečně zvání do baziliky místo odpolední mše svaté na Svatoštěpánský koncert, který se bude konat v bazilice od 16:30 hodin. Vstupenky v hodnotě 250,- Kč si můžete zakoupit buď v předprodeji v Informačním centru Velehrad, či v Městském informačním centru v Uherském Hradišti, příp. na místě před samotným koncertem.


V neděli 30. prosince - na svátek Svaté Rodiny budou v bazilice mše svaté v 7:30, 10:00 a 15:00. Při těchto mších svatých budou mít manželé možnost obnovit své manželské sliby.

Poslední den v kalendářním roce - v pondělí 31. 12. budou v bazilice bohoslužby ráno v 7:30 a večer v 17:00 hodin a dále také "půlnoční" mše svatá ve 23:15 hodin.

V úterý na Nový rok - 1. ledna je Slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to také den s povinnou účastí na mši svaté. V bazilice budou mše svaté jako v neděli, tedy v - 7:30, 10:00 a 15:00.

V pátek 4. ledna je 1. pátek v měsíci - mše svaté budou v bazilice v 6:30 a 18:00.

V neděli 6. ledna je Slavnost Zjevení Páně - lidově Tří králů. Mše svaté budou v bazilice v běžných nedělním sledu, tedy v 7:30, 10:00 a 15:00. Při mši svaté se bude žehnat voda, kadidlo a křída.

Svátkem Křtu Páně, který se slaví v neděli 13. ledna 2013 končí doba Vánoční. Mše svaté budou v bazilice v běžném nedělním sledu, tedy v 7:30, 10:00 a 15:00; přičemž tato odpolední mše svatá bude slavena v tzv. východním obřadu řeckokatolické církve.


Podrobnosti
Vložil: Pavloš
Vloženo: 12. 12. 2012
Upraveno: 12. 12. 2012