Večerní semináře přípravy na manželství

pátek, 22. září 2017      17:00  do  20:00
Biskupské náměstí 2, Olomouc 779 00

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...  

Komu jsou semináře určeny
- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu
  (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný

Obsah
- 4 večerní přednášky manželských párů
- úkolové listy v páru
- tipy na doma
- rozšiřující informace k přednáškám online

Požadavky pro absolvování
- aktivní účast na všech přednáškách
- splnění 4 krátkých domácích cvičení

Na konci přípravy obdržíte certifikát o absolvování seminářů. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektorů přípravy na manželství. Snoubenci, kteří žádají o církevní sňatek, přinesou na večerní setkání příslušný formulář od kněze, u něhož se připravují. Přihlaste se na kurz minimálně tři měsíce před plánovaným termínem svatby. Každý kurz má stanovený termín, do něhož je nutné všechny dokumenty poslat, a omezenou kapacitu. Proto se přihlašujte s dostatečným předstihem (nejlépe o kurz napřed před datem vaší svatby). Během letních prázdnin se kurzy nekonají!

Termíny nejbližší (podzimní) přípravy   
22. 9., 6. 10., 20. 10. a 3. 11. 2017
(pátky vždy od 17.00 do 20.00 hod.)

Místo
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Přihlášky
Pro zařazení do kurzu odešlete anonymní dotazník (zde ke stažení ) a kontaktní tabulku (zde ke stažení ) emailem na adresu: kucerovav@arcibol.cz. Deadline pro podzimní kurz je stanoven na 14. září 2017. 

Plakátek ke stažení | Událost na FB

Bližší informace
Mgr. Vendula Kučerová, tel.: 587 405 250, e-mail: kucerovav@arcibol.cz

Témata setkání
Komunikace a řešení konfliktů
Budeme se zabývat tím, jaké jsou rozdíly mezi komunikací a vnímáním muže a ženy. Seznámíme se s některými komunikačními technikami, které by nám měly pomoci rozvíjet naše schopnosti rozumět a naslouchat si. Budeme hovořit také o potřebě odpuštění ve vztahu, o úctě, tzv. pěti jazycích lásky, etc.
Já a moje rodina
Jaký vliv má na nás (na náš pohled na svět, na vztahy, k
teré budujeme) rodina, ze které pocházíme? Jak vztahy z původní rodiny ovlivňují očekávání, s nimiž přicházíme do manželství? Jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace? Jak si nastavit hranice ve vztahu k rodičům? Naše další setkání bude pokusem o to, abychom vám na dané otázky dali odpovědi.
Sexualita
a plánované rodičovství
Sexualita je darem od Boha, který má sex rád, protože jej stvořil. Sexuálním spojením si v manželství zvláštním způsobem vyjadřujeme lásku. Je projevem vzájemného sebedarování. Na setkání vyzdvihneme význam sexuální čistoty před manželstvím i v manželství. Podíváme se též na škodlivé dopady umělé antikoncepce a v neposlední řadě problematiku přirozeného plánování rodičovství, etc.
Víra, vztah k Bohu v manželství
Setkáním na dané téma nás bude provázet jak manželský pár, tak kněz. Chceme zejména zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Vedle toho také nabídneme pohled církve na manželství a rodinu. Přiblížíme si obsah manželského slibu, problematiku rozdílného prožívání víry z pohledu muže a ženy či život ze svátostí. Dotkneme se i problému, jak lze prožívat víru v manželství, v němž je jeden z partnerů nevěřící.


Podrobnosti
Vložil: Petemarko
Vloženo: 12. 7. 2017
Upraveno: 12. 7. 2017