VEČERNÍ KURZ PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

pátek, 30. září 2016 – 17:00   do   pátek, 11. listopadu 2016 – 20:00
Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál ve 2. patře)

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...  

Komu je kurz určen
- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu
  (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný

Obsah
- 4 večerní přednášky manželských párů
- úkolové listy v páru
- tipy na doma
- rozšiřující informace k přednáškám online

Požadavky na absolvování kurzu
- aktivní účast na všech přednáškách
- splnění 4 krátkých domácích cvičení

Výstupem z kurzu je certifikát o jeho absolvování. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektor přípravy na manželství. Snoubenci, kteří žádají církevní sňatek, přinesou na večerní setkání příslušný formulář od kněze. Doporučujeme přihlásit se na kurz minimálně tři měsíce před plánovaným termínem svatby.

Termíny podzimní přípravy 
 30. 9., 14. 10., 4. 11., 11. 11.
(pátky vždy od 17:00 do 20:00 hod.)

Přihlášky
Tento vstupní dotazník vyplňte
a odešlete prosíme do 23. září 2016 e-mailem na adresu: kucerovav@arcibol.cz.

Termíny následujích kurzů
ročně pořádámě obvykle 4 kurzy (1 kurz = 4 večery)
zimní kurz začne pravděpodobně v lednu 2017

 

Bližší informace
Mgr. Vendula Kučerová, tel.: 587 405 250, e-mail: kucerovav@arcibol.cz

 

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Témata setkání:
Já a moje rodina
Cílem setkání je mluvit o tom, jak primární rodina vytváří náš pohled na život a jaký vliv má na vztahy, které budujeme. Zamýšlíme se také nad tím, jak vztahy v původní rodině ovlivňují očekávání, s kterými přicházíme do manželství a hledáme způsoby, jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace.
Muž a žena; komunikace a konflikty
Cílem je seznámit se s danými rozdíly mezi mužem a ženou, díky kterým můžeme naplnit své osobité poslání ve světě. Dále se základy komunikace a řešení konfliktů v manželství a s odpuštěním.
Manželství a sexualita
Cílem je zamyslet se nad otázkou sexuality v manželství. Sexualita je představena jako dar a zvláštní způsob vzájemného sebedarování v manželství. Mluvíme o významu sexuální čistoty před manželstvím a škodlivými dopady umělé antikoncepce.  Dotýkáme se základů metod přirozeného plánování rodičovství.
Víra a vztah k Bohu v manželství
Cílem setkání je v první řadě zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Mluvíme o manželském slibu, o rozdílném prožívání víry z pohledu muže a ženy, či o životě ze svátostí. Důležité také je téma, jak lze prožívat víru v manželstvích, v nichž je jeden z partnerů nevěřící.

 

 

Další informace

 

   
Co o kurzech řekli snoubenci…

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...
Hodnocení kurzu včetně víkendu přímo od jejich účastníků najdete zde...

 

 

 

 

DOPORUČUJEME:

 

  
Papež František odpovídá na otázky snoubeneckých párů - Umožňujte jeden druhému růst
: nabízíme snoubencům i s otázkami k reflexi - ke stažení zde... 

 

O svátosti manželství - katecheze papeže Františka: ke stažení zde...

 

Doporučenou literaturu k tématu manželství najdete zde...

 

Zde máte možnost nahlédnout do směrnice na dané téma, kterou vydala Česká biskupská konference v roce 2010, nebo si přečíst příspěvek Mladí si přejí kvalitní přípravu na manželství od P. Jendy Balíka.

 


Podrobnosti
Vložil: Petemarko
Vloženo: 12. 8. 2016
Upraveno: 13. 9. 2016