Večer chval - Zlín

úterý, 2. listopadu 2010      19:30  do  20:30
kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Za přípravný tým Vás všechny zvu opět na další Večer chval, který se uskuteční:

  • 2.11.2010 (úterý) v 19:30 hod.
  • kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Večery chval jsou místem setkání a oslavy.

Setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Oslavy, protože milosrdný Bůh nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Je běžné chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků:
"..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..
"(Ef 5,19).

Nejedná se o koncert křesťanských písní, ale o společné dílo chvály, dílo modlitby.
Texty písní se promítají na plátno, takže se může zapojit každý.

Večery chval pořádá Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za podpory občanského sdružení RR49, o.s. a Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín.

Večery chval probíhají cca jedenkrát za měsíc na střídačku v kostele
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (FaJ) od 19,30 hodin a v kostele Panny
Marie Pomocnice křesťanů (PMPK) ve Zlíně na Jižních Svazích od 20
hodin.

Celý večer chval hudebně doprovází chválová kapela od sv. Filipa a
Jakuba. Slovem modlitby a vyučování (pokaždé na jiné téma) provází
většinou jeden z kněží.

worship


Podrobnosti
Vložil: tom-612
Vloženo: 10. 10. 2010

vytvořil akci.

Napsat komentář »