Večer chval

sobota, 16. listopadu      19:00
Jablunkov, farní kostel
Dukelská 144

 

Farnost Jablunkov Vás zve na večer plný hudby a radosti.
Okuste pokoj, který přináší hudba ke chvále Boží.

Konferenční kapela – CHAPELA – vznikla za účelem služby na charismatických konferencích. Je sestavena z lidí z různých částí republiky a schází se nejčastěji ve Frýdku. Složení kapely se obměňuje. Kromě hudebního doprovodu a vedení modliteb na konferenci hraje příležitostně během roku na oblastních setkáních Obnovy i dalších akcích. Chapela hraje především klasické známe chvály a písně zahraničních interpretů přeložené do češtiny. Na svém kontě má Chapela 7 CD s chvalozpěvy hojně využívané na různých společenstvích a setkáních. Letos se plánuje vydání již osmého alba.
 


Podrobnosti
Vložil: mistr
Vloženo: 29. 10. 2019