7. UMOŽNI MU SPOZNAŤ INÝCH KRESŤANOV

sonulka_b

Zober dotyčného do nejakej menšej skupinky kresťanov. Daj mu možnosť nazrieť medzi ľudí, ktorí žijú život s Bohom a sú na to hrdí. Dovoľ mu, aby sa s nimi spoznal.