VáclavChvíla

VáclavChvíla / Václav Chvíla

Svobodný

Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
(Jan 4,13-14)

Napsat komentář »