Univerzita Karlova v Praze (UK)

Popis společenství

Studenti Univerzity Karlovy v Praze (UK). Podrobnější členění najdeš po kliknutí na fakultu v pravém menu.

jste mladí pracující? Je vám 22 - 33 let? Poohlížíte se po nějakém společenství? Chcete prožít rok společně s ostatními mladými pracujícími? Scházet se ke společnému povídání, ale i přednáškám? Společenství je po prvním víkendu a první skupince uzavřené, aby se utvořilo prostředí, ve kterém můžeme sdílet i problémy a těžkosti.

Napsat komentář »

Ahoj lidi, níže jsem přidala pozvánku ČZU na pravidelné bohoslužby (vždy v úterý od 18:00 v kapli sv. Václava - Dejvice, Kamýcká 129) a následné studenstské společenství v budově SIC, místnost 259, 1. patro... sama jsem studentka UK, ale o tomto mi pověděla kamarádka, která na ČZU studuje. Společenství by mělo být otevřeno všem, nejen studentům zemědělské univerzity :-). Myslím, že to bude OK :))

Napsat komentář »

Křižovatky víry

S účinností ode dne 1. března 2012 byla kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským, zřízena Duchovní správa pro akademickou obec České zemědělské univerzity v Praze. Využívat bude kapli sv. Václava v Praze – Suchdole. ČZU se tak připojila k trendu běžnému v ostatních evropských zemích, kde samozřejmou součástí univerzitního prostředí je prostor pro rozvoj duchovní stránky člověka, pro hledání absolutních hodnot života či hledání pomoci a orientace v obtížných životních situacích. V naší zemi kromě akademické farnosti u kostela Nejsv. Salvátora v centru Prahy,… Zobrazit více

Křižovatky víry

S účinností ode dne 1. března 2012 byla kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským, zřízena Duchovní správa pro akademickou obec České zemědělské univerzity v Praze. Využívat bude kapli sv. Václava v Praze – Suchdole. ČZU se tak připojila k trendu běžnému v ostatních evropských zemích, kde samozřejmou součástí univerzitního prostředí je prostor pro rozvoj duchovní stránky člověka, pro hledání absolutních hodnot života či hledání pomoci a orientace v obtížných životních situacích. V naší zemi kromě akademické farnosti u kostela Nejsv. Salvátora v centru Prahy, fungují další farnosti či duchovní správy, např. v Hradci Králové, Olomouci či na pražské ČVUT.Pravidelné katolické bohoslužby pro univerzitní obec ČZU (i pro širokou veřejnost) se budou konat v kapli sv. Václava od 18.00 každé úterý v průběhu akademického roku, počínaje 9. říjnem 2012. Po bohoslužbě se bude vždy od 19.15 konat studentské společenství v budově SIC (Studijní a informační centrum), v místnosti 259 v 1. patře. Na rozhovoru či svátosti smíření se lze dohodnout kdykoli na níže uvedeném kontaktu.Vedením akademické duchovní správy byl pověřen P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor systematická zoologie a postgraduální studium ekologie na LF ČZU. Poté absolvoval studium teologie na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Jako biolog působil ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Publikoval v oboru užité i systematické entomologie, např. světovou monografii brouků rodu Ischnosoma. Rovněž publikoval několik knih a mnoho prací jakožto vědecký ilustrátor. V současné době působí jako administrátor Římskokatolické farnosti Český Brod a na FŽP ČZU přednáší Etiku životního prostředí.Duchovní správa pro akademickou obec ČZU je primárně určena pro katolické křesťany, avšak je otevřena všem. Na setkáních bychom chtěli kromě duchovního obsahu mluvit o všech naléhavých problémech naší doby a budeme zvát zajímavé hosty. Prostor dostane i posezení u dobrého nápoje...Těšíme se na vás.

P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D.

rektor akademické duchovní správy

tel. 720340265

[email protected]

www.matuskocian.cz

www.farnostbrod.cz

Napsat komentář »