Učíme se blogovat

Základní informace

Popis společenství:

Jsou lidé, kteří psát blogy umějí. A ti, kteří to umějí méně. Ale kdo chce, může se v této dovednosti zlepšovat. Třeba v tomto společenství, kde se (možná) sejdou různě pokročilí. Chybami se člověk učí, má-li zpětnou vazbu.


Členem se může stát každý, kdo už má na Signálech alespoň 3 blogové články. Zaklepe a bude mu otevřeno.

Komentáře k blogu společenství mohou psát jen členové společenství. Nástěnka je neveřejná. Prostě je to kurs, kam docházejí jen ti, kdo se přihlásí, splní podmínky a jsou přijati. 

Členové budou (povinně) vkládat své pokusy na libovolné téma do rozepsaných článků. Rada moudrých vybere, který z vložených bude kdy zveřejněn. Po zveřejnění se na článek všichni vrhnou a začne se o něm diskutovat. A to tak, že bude zakázána diskuse o tom, jestli je to pravda či nepravda, ortodoxie nebo hereze, morální či nemravné. Ale o tom, jestli je to dlouhé či krátké, vnitřně konsistentní či si to protiřečí, jasně řečeno nebo zmatené. Co dopsat, co vypustit. O tom, zda se to trefilo do žánru, nebo ne. Tematicky tedy omezeně, ale neomezeně formou. Diskutovat se bude otevřeně, slušně, ale bez zbytečných ohledů. 

Když diskuse doběhne, budou na blogu články dva. Původní a ten, který bude výsledkem společného psaní.

Pak se vybere další z rozepsaných. 


Adresa společenství: www.signaly.cz/ucime-se-blogovat
Správce:
petrst
Číslo společenství (ID): 120790