Celý český film: Skutky apoštolů - (díla vzkříšeného Ježíše, Ducha svatého a apoštolů)

Zveřejnil system, 31. července 2020
68499 shlédnutí

Popis videa:
díla vzkříšeného Ježíše, Ducha svatého a apoštolů:
A Ježíš, jakmile byl vzkříšen, pracoval s apoštoly a potvrdil slovo se zázraky, že apoštolové učinili ve jménu Ježíše Krista Pána podle zaslíbení: v mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit jinými jazyky a položí ruce na nemocné a uzdraví se (Evangelium Marka, kapitola 16)
Kapitola 1: Ježíš se po vzkříšení představuje apoštolům naživu, mluví s nimi a jedí s nimi; Ježíš přikazuje apoštolům, aby zůstali v Jeruzalémě v modlitbě a čekali na sestup Ducha svatého na ně; Ježíš nechává učedníky, aby šplhali do nebe a seděli po pravici Boží; Ježíšovi učedníci se modlí, aby přijali Ducha svatého na 10 dní; volba Matyáše jako dvanáctého apoštola.
Kapitola 2: Duch Svatý sestupuje v den Letnic a všichni jsou pokřtěni, tj. Ponořeni a naplněni Duchem svatým a mluví jinými jazyky; kázání apoštola Petra; první obrácení a první křest ve vodě se křesťanská církev začíná rozšiřovat;
Kapitola 3: Léčení chromého; řeč Petra v chrámu;
Kapitola 4: zatčení Petra a Jana; jejich odvahu před Sanhedrinem! Modlitba víry a horlivost učedníků, kteří se nezastaví před hrozbami a pronásledováním. Věřící si navzájem pomáhají v nesnázích a dávají své zboží společného.
Kapitola 5: Ananias a Sapphira zemřou před Peterem za lhaní; četná uzdravení, druhé zatčení apoštolů; Boží anděl je osvobodí z vězení;
Kapitola 6: instituce jáhnů; dílo a svědectví Stefana; Stefano je zatčen;
Kapitola 7: projev Stefana; Stefano je zabit;
Kapitola 8: pronásledování církve; Philip evangelizuje Samaří; křest v Samaří a simone kouzelníka; Filip evangelizuje ministra královny Etiopie;
Kapitola 9: Ježíš se zjeví Saulovi: obrácení Saulova z Tarsu; Saul je pronásledován; zázraky zpracované Peterem;
Kapitola 10: Bůh posílá Petra, aby kázal i cizincům (nežidům); Konverze Corneliuse a jeho příbuzných a přátel; Duch svatý klesá, zatímco Peter káže;
Kapitola 11: Petr obviňoval, že pokřtil cizince; Pietro se ospravedlňuje; pronásledovaní věřící evangelizují: v Antiochii v Sýrii se narodil velký kostel;
Kapitola 12: Herodes zabil apoštol Jamese bratra Johna; Bůh posílá anděla, aby osvobodil Petra z vězení;
Kapitola 13: Bůh posílá Saula a Barnabase na misi; první misijní cesta: křesťanství se šíří v Sýrii a Turecku;
Kapitola 14: Paul a Barnabas v Ikoniu, Lystra, Derbe; Paul je ukamenován;
Kapitola 15: První rada křesťanské církve v Jeruzalémě; druhá misionářská cesta;
Kapitola 16: Timothy se připojil k Paulovi; Bůh posílá Pavla do Řecka na Filipa; Propuštění ženy posedlé zlým duchem; Paolo a Sila ve vězení; konverze vězení;
Kapitola 17: Evangelizace v celém Řecku; řeč Paula v Aténách;
Kapitola 18: Paul v Korintu; třetí misionářská cesta;
Kapitola 19: Pavel v Efezu; obchodníci povstávají proti Paulovi, který kázal proti modlám;
Kapitola 20: Pavlova řeč k věřícím Efezu;
Kapitola 21: Pavel navštíví Jeruzalém a je zatčen;
Kapitola 22: Pavlova adresa k Židům v Jeruzalémě;
Kapitola 23: Paulův projev před Sanhedrinem; spiknutí proti Paulovi;
Kapitola 24: Paul je obviněn před guvernérem Felixem;
Kapitola 25: Paul před Festusem novým guvernérem;
Kapitola 26: Paulův projev králi Agrippovi;
Kapitola 27: Paul je poslán do Říma; bouře a ztroskotání lodi;
Kapitola 28. Paul na Maltě; četná uzdravení; Paolo v Římě;

Kategorie: Film
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.