O čem bys kázal?

Adrien Candiard - O fanatismu

Zveřejnil system, 11. června
63 shlédnutí

Popis videa:
Knižní salón nakladatelství Krystal OP
https://krystal.op.cz/

Nad knihou: O fanatismu
Host: Lukáš Fošum OP
středa 15. 5. 2024

Fanatismus není jen psychickou úchylkou či důsledkem sociálních nerovností. Za každým fanatismem stojí chybná teologie, která odsunula Boha stranou, falešná víra, která skutečného živého Boha nahradila modlou. Fanatismus hrozí nám všem, když si uděláme Boha z přikázání, z Bible, z liturgie, ze svatých, ba i z vlastního náboženství. Jak odolávat pokušení k modloslužbě, jak se bránit uzavírání Boha do našich omezujících představ?

Lukáš Fošum OP je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

Knihu je možné zakoupit v našem e-shopu: https://krystal.op.cz/spiritualita/o-fanatismu/

Kategorie: O čem bys kázal?
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.