Don Pietro

8. Origenes o půstu a pokání

Zveřejnil donpietro, 9. března
488 shlédnutí

Popis videa:
8. Origenes o půstu a pokání

Origenes je první křesťanský autor, který se pustil do komentování knihy Levitikus. Tato kniha není vůbec lehká na čtení ani na výklad. Nicméně Origenes dokáže ze starozákonních předpisů vytvořit působivé výklad, jak můžeme prožít dobu postní a získat odpuštění našich hříchů...

Z citovaného výkladu knihy Levitikus:

První [odpuštění] se koná, když jsme pokřtěni na odpuštění hříchů.
Druhé odpuštění je v mučednické smrti.
Třetí je odpuštění, které je uděleno skrze almužnu; Spasitel totiž říká: Ale raději dej, co máš, a hle, všechno je pro tebe čisté.
Čtvrté odpuštění hříchů získáváme tím, že odpouštíme hříchy i svým bratřím, neboť takto praví sám Pán a Spasitel: Odpustíte-li ze srdce svým bratřím jejich hříchy, odpustí váš Otec i vaše hříchy. Neboť neodpustíte-li vy svým bratřím jejich hříchy ze srdce, ani váš Otec vám neodpustí, jak nás také naučil říkat v modlitbě: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Páté odpuštění hříchů nastává, když se hříšník obrátí ze své bludné cesty. Tak totiž praví božské Písmo: Kdo obrátil hříšníka z jeho bludné cesty, zachraňuje duši před smrtí a přikrývá množství hříchů.
Šesté odpuštění se také získává hojností lásky, jak říká i sám Pán: Amen, pravím vám, že je mu odpuštěno mnoho hříchů, protože velmi miloval, kdežto apoštol říká: protože láska přikryla množství hříchů.

Existuje ještě sedmé odpuštění, i když těžké a namáhavé, odpuštění hříchů skrze pokání, když hříšník omývá své lože slzami a jeho slzy se mu stávají chlebem dnem i nocí; když se neostýchá ukázat na svůj hřích knězi Páně a požádat o lék, následuje toho, kdo říká: Řekl jsem: Vyznám se ze své nepravosti vůči Pánu, a ty jsi odpustil nepravost mého srdce. V tom se také naplňuje to, co říká apoštol Jakub: Je-li však někdo nemocný, ať zavolá presbytery církve, ať na něj vloží ruce a pomažou ho olejem ve jménu Páně. A modlitba víry nemocného zachrání, a pokud se dopustil hříchů, budou mu odpuštěny.

(Origenes, Homilie na Levitikus, 2, 4.)

Kategorie: Don Pietro
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.