Lumen gentium - 2. Boží lid - Nevěřící v církvi?

Zveřejnil donpietro, 25. března 2022
462 shlédnutí

Popis videa:
Lumen gentium - 2. Boží lid - 3/3 - Nevěřící v církvi?

Dogmatická konstituce Druhého vatikánského koncilu o církvi, Lumen gentium, je stále aktuální. Využijme postní dobu roku 2022 k hlubšímu poznání nauky Druhého vatikánského koncilu a zejména tajemství církve.

Plný texty v českém překladu je dostupný zde:
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html

----------------

YouTube kanál Don Pietro si můžete do odběrů přidat zde:
https://www.youtube.com/channel/UCdHRVsTHmxbcTYFTvp0IQEA?sub_confirmation=1

----------------

00:00 - Krátké opakování - Jan Pavel II.
01:53 - LG 13 - Všichni lidé jsou povoláni do Božího lidu
04:45 - C. S. Lewis, K jádru křesťanství
07:26 - H. de Lubac, Meditace o církvi
9:00 - LG 13 - Jediný Boží lid je pro všechny
14:45 - Zážitky z ekumenického setkání
16:45 - LG 13 - Vzájemné sdílení duchovních darů a služby
21:00 - Lg 14 - O katolických křesťanech
22:33 - Extra ecclesiam nulla salus (Mimo církev není spásy)
25:47 - Bůh chce spásu všech
26:30 - Duch svatý a církev (to vnitřní a vnější v církvi)
28:23 - Irenej z Lyonu, Adversus haereses
30:45 - Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává
33:10 - LG 15 - O nekatolických křesťanech
40:41 - LG 16 - O nekřesťanech a jejich povolání být Božím lidem
43:41 - Jak může být spasen ten, kdo není křesťanem?
47:30 - LG 17 - Misijní poslání církve
51:06 - Krátké shrnutí - Jak církev vidí svět?
54:01 - Jaký je rozdíl mezi římskokatolickou a starokatolickou bohoslužbou?
56:19 - Závěrečná modlitba a požehnání

komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.