Pastoral Brothers

Ježíšova podobenství - O vyčůraném premiérovi

Zveřejnil system, 3. března 2022
2156 shlédnutí

Popis videa:
Byl kdysi jeden prémiér a ten měl ministra financí. A ten ministr byl obviněn, řekněme, z dotačního podvodu. No a občané onoho státu na demonstraci, média, opozice, dokonce i premiér a prezident, představme si to, požadovali po tom ministrovi demisi...

Že vám to něco připomíná? Takhle by dneska znělo jedno z Ježíšových podobenství.

O nepoctivém správci - Lukáš 16,1-8
„Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.
Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.‘ Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘ Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla.

Kategorie: Pastoral Brothers
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.