Číst Písmo (debata)

Zveřejnil zuza_d8, 24. února 2022
1421 shlédnutí

Popis videa:
Debata platformy Dominikánská 8 (22. 2. 2022).

Hosté:
Alexandr Flek, Alexandra Jacobea, Samuel Prívara, David Vopřada. Moderuje Klára Jirsová

Jakou roli hraje v životě křesťana naslouchání Božímu slovu v četbě Písma? Jak číst Písmo, aby promlouvalo k našemu dnešku? Jak se vztahuje individuální čtení Písma k tradici? Jak se vyrovnat s nepřijatelnými pasážemi Bible? Jak motivovat lidi/sebe k častějšímu čtení Písma?

Alexandr Flek je český evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel, od roku 1994 iniciátor a vedoucí překladatelského týmu v projektu Bible 21. V současnosti se věnuje přednáškové činnosti, vede nakladatelství Biblion a působí jako hostující kazatel.

Alexandra Jacobea je farářkou ČCE v Praze- Dejvicích a jednou z tváří projektu Nekostel, který právě pod patronací Českobratrské církve evangelické vznikl. Spolu s Alexandrem Flekem tvoří kazatelskou dvojici jménem Sousaší.

Samuel Prívara je jezuita, je kaplanem akademické farnosti u sv. Salvátora a pomáhá s Vysokoškolským katolickým hnutím u kostela sv. Ignáce, doprovází duchovní cvičení v Kolínském klášteře, stojí za českou verzí mobilní aplikace Ignaciánský examen.

David Vopřada je kněz, patristický teolog a kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Působí na KTF UK, kde je vedoucím katedry systematické teologie a filosofie. Je šéfredaktorem časopisu Acta Universitatis Carolinæ – Theologica a Mezinárodní katolické revue Communio a členem redakční rady Salve.

Kategorie: Akce
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.