Pastoral Brothers

Ježíšovi pacienti

Zveřejnil system, 3. února 2022
2820 shlédnutí

Popis videa:
Ježíš léčil lidi z jejich nemocí. 😪 Ale to není to nejlepší. On jim navracel lidskou důstojnost 👩🏻‍⚖️ tím, že je od sebe neodháněl. Ale to ještě není nejlepší. On je ještě navracel zpět do společnosti. 👪 Ale to pořád není to nejlepší. On jim odpouštěl jejich hříchy 👹 a tím je vrátil zpět do Boží přítomnosti!

Ježíšovi pacienti:
Člověk s ochrnutou rukou Matouš 12,9-13; Marek 3,1-6; Lukáš 6,6-11
Deset malomocných Lukáš 17,11-19
Dva slepí Matouš 9,27-31
Vzkříšení Jairovy dcery Matouš 9,18-26; Marek 5,21-43; Lukáš 8,40-56
Krvácející žena Matouš 9, 20-22;Marek 5,24-34; Lukáš 8,43-48
Vzkříšení Lazara Jan 11,1-44
Muž trpící vodnatelností Lukáš 14,1-6
Odseknuté ucho Lukáš 22,49-51
Slepý z Betsaidy Marek 8,22-26
Vzkříšení syna naimské vdovy Lukáš 7,11-17
Uzdravení chromého Matouš 9,1-8; Marek 2,1-12; Lukáš 5,17-26
Uzdravení hluchoněmého Marek 7,31-37
Uzdravení malomocného Matouš 8,1-4; Marek 1,40-45; Lukáš 5,12-16
Uzdravení němého Matouš 9,32-34
Uzdravení setníkova služebníka Matouš 8,5-13; Lukáš 7,1-10
Uzdravení syna královského služebníka Jan 4,46-54
Uzdravení slepého Jan 9,1-12
Uzdravení slepého u Jericha Matouš 20,29-34; Marek 10,46-52; Lukáš 18,35-43
Uzdravení u Bethesdy Jan 5,1-18
Uzdravení v sobotu Lukáš 13,10-17
Uzdravování večer Matouš 8,16-17; Marek 1,32-34; Lukáš 4,40-41
Uzdravování v Genezaretu Matouš 14,34-36; Marek 6,53-56
Uzdravení Petrovy tchýně Matouš 8,14-17; Marek 1,29-31; Lukáš 4,38-39

Kategorie: Pastoral Brothers
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.