Festival UNITED

Marek Orko Vácha | Krajina, zrcadlo duše (Křesťanství, ekologie a ochrana přírody)

Zveřejnil system, 6. října 2021
14335 shlédnutí

Popis videa:
► Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie
a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je farářem ve farnosti Lechovice u Znojma. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy biologie
a lékařské i environmentální etiky.

► Nejen umělecká díla a architektura, i krajina odráží stav mysli lidí, kteří ji přetváří. Ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako hodnotu minerálů v ní obsažených, a panteistickým zbožšťováním. Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic více, avšak ani nic méně. Zemi tak z perspektivy židovství a křesťanství potřebujeme ze dvou důvodů: aby nás sytila a abychom skrze ni kontemplovali Boha.

Další semináře najdete v archivu na webu festivalu UNITED a také na Spotify:
Web: http://www.festivalunited.cz
Spotify: https://open.spotify.com/show/0fGM9cGPjApr52V3ECWiKb
Fb: http://www.facebook.com/festivalunited
Ig: http://www.instagram.com/festivalunited

Kategorie: Festival UNITED
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.