Akademická farnost Praha – Salvátor

Tomáš Halík: Nebraňte mu!

Zveřejnil system, 25. září
9501 shlédnutí

Popis videa:
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 26. neděli v mezidobí 26. 9. 2021.
www.farnostsalvator.cz

Evangelium 26. neděle v mezidobí (Mk 9, 38-43., 45., 47-48)
Jan řekl Ježžíššovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem. Bránili jsme mu, protožže není tvým učedníkem."
Ježžíšš vššak řekl: "Nebraňte mu! Přece žžádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůžže tak hned o mně mluvit ššpatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá č횹i vody proto, žže jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys veššel do žživota bez ruky, než abys přiššel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys veššel do žživota bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržžen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys veššel do Božžího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržžen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne."

komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.