Akademická farnost Praha – Salvátor

Tomáš Halík: Otevři se.

Zveřejnil system, 4. září 2021
11331 shlédnutí

Popis videa:
Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 23. neděli v mezidobí 5. 9. 2021.
www.farnostsalvator.cz

Evangelium 23. neděle v mezidobí (Mk 7, 31–37):
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři.
Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s po-vzdechem k nebi a řekl: "Effatha! ", to znamená: "Otevři se!" A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně.
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali.
Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč! "

komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.