Pastoral Brothers

Reklama na církev 2

Zveřejnil system, 8. srpna 2021

Popis videa:
Napadla vás někdy otázka: Jak by mohla vypadat reklama na církev? 🤔
Ne?
Nás ano a rozhodli jsme se na tuto otázku odpovědět.

Zde je druhá ze sedmi reklam na církev, které jsou inspirovány Ježíšovými znameními v Janově evangeliu.

Uzdravení syna královského služebníka - Jan 4,46–54
46 Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen.
47 Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízek smrti.
48 Ježíš mu odpověděl: „Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte.“
49 Královský služebník mu řekl: „Pane, pojď, než mé dítě umře!“
50 Ježíš mu odpověděl: „Vrať se domů, tvůj syn je živ!“ Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.
51 Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: „Tvůj syn žije.“
52 Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: „Včera hodinu po poledni mu přestala horečka.“
53 Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: „Tvůj syn je živ.“ A uvěřil on i všichni v jeho domě. –
54 Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska.

Kategorie: Pastoral Brothers
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.