Pastoral Brothers

Reklama na církev 1

Zveřejnil system, 1. srpna 2021

Popis videa:
Napadla vás někdy otázka: Jak by mohla vypadat reklama na církev? 🤔
Ne?
Nás ano a rozhodli jsme se na tuto otázku odpovědět.

Zde je první ze sedmi reklam na církev, které jsou inspirovány Ježíšovými znameními v Janově evangeliu.

Proměna vody ve víno - Jan 2,1-11
1 Třetího dne (od Ježíšova chvíle, kdy Ježíš potkal své nové učedníky) byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2 na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
3 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“
4 Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“
5 Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“
6 Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
7 Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj.
8 Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.
9 Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha
10 a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“
11 Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Kategorie: Pastoral Brothers
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.