POZVÁNÍ NA VIRTUÁLNÍ MODLITBU ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Zveřejnil tvanzavrel, 22. ledna 2021
180 shlédnutí

Popis videa:
Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9). Pastorační středisko při Biskupství českobudějovické v tomto týdnu připravuje společné virtuální setkání různých křesťanských církví a společenství s duchovním slovem a modlitbou, které můžete sledovat živě na YouTubeProli.online v pátek 22. ledna od 18.00 do 19.15. Těšit se můžete na příspěvky křesťanů z církve bratrské, baptistické, husitské, evangelické, adventistů, římskokatolickéa řeckokatolické, z Cesty života, Společnosti Hope a Křesťanské misijní společnosti.

Téma vychází z tohoto biblického textu:

(J 15,1-17) „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“ „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.“

Celý text k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů najdete na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR:
http://www.ekumenickarada.cz/in/3168/tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2021#.X_wJd-hKiUl

Zde nabízíme další texty k tématu:
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/historie-tydne-modliteb-za-jednotu-krestanu

komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.