Fantomasův vlog

Vánoční novena pro mladé - 9 den

Zveřejnil tvanzavrel, 2. ledna 2021
28 shlédnutí

Popis videa:
ÚVODNÍ MODLITBA:
Chválím Tě Otče, za hodinu, kdy se Tvůj Syn Ježíš narodil z Panny Marie, kterou sis od početí připravil na tuto tajemnou chvíli. Pro tu posvátnou chvíli tě skrze tuto novénu prosím, abys vyslyšel mou přímluvnou modlitbu a splnil mé přání, ale ne má, ale tvá vůle se staň, skrze Krista našeho Pána. (V tichu připojit osobní úmysl)

BIBLICKÝ TEXT: Žl 23

PÍSEŇ: Hospodin je můj pastýř (transpozice od G)
https://zpevnik.proscholy.cz/pisen/272/hospodin-je-muj-pastyr

ZÁVĚREČNÁ MODLTIBA:
Všemohoucí a milosrdný Bože, tys chránil syny Izraele, aby suchou nohou přešli středem moře, a mudrcům, kteří šli za světlem hvězdy, jsi ukázal cestu k svému Synu; přijď na pomoc těm, kdo se modlí tuto novénu, ať se jejich životní pouť, i její části, kterou jsou nyní schopní pojmout, vydaří: provázeni tvou ochranou ať s Tvou pomocí překonají všechny překážky a dospějí k cíli a jednou šťastně dosáhnou přístavu věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

Kategorie: Fantomasův vlog
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.