Fantomasův vlog

Vánoční novena pro mladé - 5 den

Zveřejnil tvanzavrel, 29. prosince 2020
30 shlédnutí

Popis videa:
ÚVODNÍ MODLITBA:
Chválím Tě Otče, za hodinu, kdy se Tvůj Syn Ježíš narodil z Panny Marie, kterou sis od početí připravil na tuto tajemnou chvíli. Pro tu posvátnou chvíli tě skrze tuto novénu prosím, abys vyslyšel mou přímluvnou modlitbu a splnil mé přání, ale ne má, ale tvá vůle se staň, skrze Krista našeho Pána. (V tichu připojit osobní úmysl)

BIBLICKÝ TEXT: Titovi 3, 1-7

PÍSEŇ: Dáváš mi lásku vzácnou (transpozice od G)
https://zpevnik.proscholy.cz/pisen/16/davas-mi-lasku-vzacnou

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA:
Otče milostivý a milosrdný, dej, prosíme, ať ti, kdo stále znovu poslouchají, ale nikdy nechápou, tentokrát uslyší Tvůj Hlas a pochopí, že jsi to Ty, Svatý svatých. Otevři oči těch, kdo vyhlížejí, ale nevnímají, aby prozřeli a tentokrát viděli na vlastní oči Tvou Svatou tvář v očích Jezulátka, Tvou slávu v křehkosti novorozeně. Proměň jejich srdce, aby se proměnila v srdce z masa a otevřela brány do kořán Králi slávy. Ty ses narodil, abys za ně trpěl, abys je svou krví očistil. A také za sebe prosím: zapal naše srdce, rozžehni plamen v našich očí, zmocni se našeho srdce, abychom byli sůl země a světlo světa. Amen.

Kategorie: Fantomasův vlog
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.