Fantomasův vlog

Vánoční novena pro mladé - 4 den

Zveřejnil tvanzavrel, 28. prosince 2020
33 shlédnutí

Popis videa:
Úvodní modlitba:
Chválím Tě Otče, za hodinu, kdy se Tvůj Syn Ježíš narodil z Panny Marie, kterou sis od početí připravil na tuto tajemnou chvíli. Pro tu posvátnou chvíli tě skrze tuto novénu prosím, abys vyslyšel mou přímluvnou modlitbu a splnil mé přání, ale ne má, ale tvá vůle se staň, skrze Krista našeho Pána. (V tichu připojit osobní úmysl)

Biblický text: Jn 18,37

Píseň: Ty jsi Král (transpozice od )
https://zpevnik.proscholy.cz/pisen/77/ty-jsi-kral

Závěrečná modlitba:
Můj Králi, tichý a pokorného srdce, osvoboď mne od touhy být uznávaným a váženým, od touhy být oblíbeným a oslavovaným, od touhy být uctíván a chválen, od touhy být povšimnutý a upřednostněný, od touhy, aby byl žádán o radu; osvoboď mne, od strachu z ponížení, z pohrdání, z neúspěchu, od strachu z napomenutí, z výsměchu, z podezírání a obviňování; od strachu, že se na mne zapomene, od strachu z toho, že mi někdo ublíží. Nauč mě královské důstojnosti, kterou máš ty. Daruj mi tu milost, abych toužil po tom, aby jiní byli více milováni než já, aby jiní byli více doceněni než já, aby v očích světa jiní vyhrávali a já prohrával, aby jiní byli zvoleni a já ponechán, aby jiní byli chváleni a já zapomenut, aby jiní byli ve všem považováni za lepší než já. Daruj mi tu milost, abych toužil po svatosti.

Kategorie: Fantomasův vlog
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.