Fantomasův vlog

Vánoční novena pro mladé - 3 den

Zveřejnil tvanzavrel, 28. prosince 2020
45 shlédnutí

Popis videa:
Úvodní modlitba:
Chválím Tě Otče, za hodinu, kdy se Tvůj Syn Ježíš narodil z Panny Marie, kterou sis od početí připravil na tuto tajemnou chvíli. Pro tu posvátnou chvíli tě skrze tuto novénu prosím, abys vyslyšel mou přímluvnou modlitbu a splnil mé přání, ale ne má, ale tvá vůle se staň, skrze Krista našeho Pána. (V tichu připojit osobní úmysl)

Biblický text: Mt 8, 18-20

Píseň: Anděl Páně (transpozice od G)
https://supermusic.cz/skupina.php?action=piesen&idpiesne=1291012

Závěrečná modlitba:
Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a mou vůli, všechno, co mám a co vlastním. Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víc nežádám. Amen.

Kategorie: Fantomasův vlog
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.