Fantomasův vlog

Vánoční novena pro mladé 1 den

Zveřejnil tvanzavrel, 25. prosince 2020
67 shlédnutí

Popis videa:
Úvodní modlitba:
Chválím Tě Otče, za hodinu, kdy se Tvůj Syn Ježíš narodil z Panny Marie, kterou sis od početí připravil na tuto tajemnou chvíli. Pro tu posvátnou chvíli tě skrze tuto novénu prosím, abys vyslyšel mou přímluvnou modlitbu a splnil mé přání, ale ne má, ale tvá vůle se staň, skrze Krista našeho Pána. (V tichu připojit osobní úmysl)

Biblický text: Flp 2, 6–11

Píseň: Ať tvá živá voda (transpozice od C) https://zpevnik.proscholy.cz/pisen/253/at-tva-ziva-voda
Závěrečná modlitba:
Ježíši, stal ses člověkem, abys nám byl blízký, stal se našim parťákem. Stojíš po našem boku, každý den. Bojuješ s námi naše boje, pokud ti to dovolíme. Učíš nás nový způsob života, život nesmrtelných vítězů. Narodil ses, abys v boji za mě a můj život prolil svou krev a položil vlastní život. Stal ses člověkem, abych se já probudil ze spánku sebestředných a znovu se stal skutečným člověk podle Božího obrazu a podoby.

Kategorie: Fantomasův vlog
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.