Adventní punkta

Adventní punkta: pondělí 21. 12. 2020

Zveřejnil FilipOP, 21. prosince 2020
109 shlédnutí

Popis videa:
Pís 2, 8-14
Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, skáče po pahorcích. Můj miláček se podobá gazele nebo kolouchu laně. Hle - už stojí za naší zdí, dívá se okny, nahlíží mřížovím. Můj miláček se ujímá slova a říká mi: "Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď! Hle, už zima přešla, déšť přestal a pominul. Květy se objevily na zemi, přišel čas ke zpěvu, vrkání hrdličky je slyšet po kraji. Zrají plody fíkovníku, poupata révy voní. Vstaň a pojď, moje milá, moje krásko, pojď! Moje holubičko ve skalním úkrytu, v dutině srázu, ukaž mi svoji tvář, ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je líbezný a půvabná je tvoje tvář."
*****
Jen jedenkrát v adventu je možné vybrat čtení ze dvou variant. A je to právě dnes: místo Písně písní
lze zvolit proroka Sofoniáše. Z Písně se v kostele čte málo. V neděli a o velkých svátcích ji neuslyšíme
nikdy. Kromě dneška je zařazena ještě o svátku Marie Magdalény, kde ovšem také může být
nahrazena (úryvkem z 2. listu Korinťanům). Jinak se v liturgii nabízí už jen jako jedna z mnoha
možných variant při svatbách, řeholních slibech a památkách svatých panen.
Není to škoda? Není to ústupek těm, kteří by milostnou poezii z Bible raději vyškrtli, protože vztah
muže a ženy, byť zpečetěný manželstvím, mají stále za cosi méněcenného nebo dokonce nečistého?
Nebudu se pouštět do výkladu textu, nebudu se pokoušet odpovídat na otázku, co tím básník, či spíše
v případě Písně básnířka chtěla říct. Snad jen toto: Jako se těší milá na milého, jako milý touží po milé,
měli bychom toužit po Bohu – protože on touží po nás. Všechna ta něžná oslovení plná obdivu platí
každému z nás.

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.