Adventní punkta

Adventní punkta: pátek 18. 12. 2020

Zveřejnil FilipOP, 18. prosince 2020
200 shlédnutí

Popis videa:
Jer 23, 5-8
Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: "Hospodin je naše spravedlnost." Proto hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy se nebude již říkat: "Živ je Hospodin, který vyvedl Izraelovy syny z egyptské země," ale "Živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl plémě Izraelova domu ze severní země a ze všech zemí, kam jsem je vyhnal, aby zase bydleli ve své zemi."
*****
V dnešním prvním čtení sní prorok Jeremjáš uprostřed rozvalin dobytého Jeruzaléma o novém království, o novém výhonku z Davidova pokolení, který znovu nastolí pořádek, právo a spravedlnost. Současné neštěstí srovnává s největší dosavadní pohromou v dějinách Izraele – s vyhnáním do Egypta. Jeremjáš uprostřed trosek a beznaděje sní o tom, že Izrael přežije i aktuální katastrofu.
Následné evangelium nám také vypráví o snu. Ten už je ale konkrétnější, přesvědčuje Josefa, aby těhotnou Marii, která čeká dítě s kdoví kým, neposílal pryč. Josefův sen nás poprvé během tohoto adventu už přímo směruje k vánočním jeslím. Ježíš, to podivné, nečekané a nechtěné dítě má být překvapivě tím, kdo vysvobodí z hříchů, kdo znovu zachrání Davidův lid.
Odnesme si z dnešních biblických úryvků pro naše krátké adventní rozjímání jen tři slova: sen, právo a spravedlnost. Pojďme o nich přemýšlet. Pojďme snít.
Právo a pořádek, právo a spravedlnost, to totiž není jen napínavý kriminální seriál z New Yorku pro zkrácení volného večera. Ani to není jen heslo šerifů Divokého západu, které se hodí do dětských her. A ani to není jen název jedné právě vládnoucí východoevropské politické strany, tedy heslo do her těch dospělých. Je to o hodně víc! Pojďme a nebojme se snít o právu a spravedlnosti, které náleží všem. Právě sny o právu a spravedlnosti někdy mění svět. A ty adventní, jak dobře víme, nejvíc.

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.