Adventní punkta

Adventní punkta: čtvrtek 10. 12. 2020

Zveřejnil FilipOP, 14. prosince 2020
269 shlédnutí

Popis videa:
Iz 41, 13-20
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: "Nestrachuj se! Já ti pomohu! Neboj se, červíčku Jakube, izraelský hloučku! Já ti pomohu" - praví Hospodin. Tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Udělám z tebe ostrou mlátičku, novou, s mnohými zuby. Rozmlátíš hory a rozdrtíš je, pahorky obrátíš v plevy. Převěješ je a vítr je odvane, vichřice je rozpráší, ty však zaplesáš v Hospodinu, budeš se chlubit ve Svatém Izraele. Chudáci a ubožáci marně hledají vodu, jejich jazyk vysychá žízní. Já, Hospodin, je vyslyším, já, Bůh Izraele, je neopustím. Na holých pahorcích dám vytrysknout řekám, uprostřed údolí zřídlům, změním step v jezera vod, vyprahlou zemi v prameny vod. Vysázím cedry na poušti, akácie, myrty a stromy oliv, v pustině vysázím cypřiše, jilmy, s nimi i terebinty, aby všichni viděli a poznali, aby uvážili a pochopili, že to způsobila Hospodinova ruka, že Svatý Izraele to stvořil.
*****
V dnešním čtení z knihy proroka Izaiáše opět slyšíme, jak Hospodin neustále a neúnavně opakuje svému lidu ono „neboj se“. Ale slyšíme ještě mnohem víc, slyšíme o jeho věrnosti a že „nikdy neopustí svůj lid“. A dokonce že nabízí Izraeli sebe sama – jako záchranu. Pro Izraele tak nastává nová doba, doba radosti, protože Hospodin dokáže oživit i poušť; a stejně tak se ujme a ujímá i svého lidu – nás.

Pokud tohle všechno platí, tak čeho se pořád bojíme? Pokud Bůh je a my jsme jeho a žehná našemu současnému životu, pak můžeme tímto světem jít se skutečnou důvěrou. Nikoli s okázalou sebedůvěrou, nikoli se zastrašováním, nikoli s pózou. Ale s prostou důvěrou toho, kdo ví, kdo je.

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.