Adventní punkta

Adventní punkta: úterý 8. 12. 2020

Zveřejnil FilipOP, 14. prosince 2020
324 shlédnutí

Popis videa:
Gn 3, 9-15.20
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?" Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla." Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.
*****
Dnešní slavnost Panny Marie svým prvním liturgickým čtením prolamuje náš adventní seriál úryvků z proroka Izajáše, prolamuje tok nářků a úvah nad zničeným Jeruzalémem, z nichž nakonec vyvěrá útěšná vize Jeruzaléma nového a očekávání příchodu Mesiáše.
Starozákonní čtení o rajském pádu, prvotním hříchu se už od patristických dob rádo interpretuje v binárním typologickém pohledu. Tady žena Eva, skrze kterou přišel hřích, a tam v evangeliu poslušná Panna Maria, skrze kterou přichází na svět záchrana. Pojďme se ale na dnešní adventní flashback do rajské idyly, která právě končí, podívat ještě jinak.
Všimněme si, JAK Bohu Adam odpovídá. „To žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu.“ Tedy, já za to nemůžu, ale žena. No, vlastně Ty, Bože, za to můžeš, protože Ty jsi mi tuhle ženu dal. A Eva v této podivné logice pokračuje: „Had mě svedl.“ Slyšíte tam také mezi řádky ještě tu ozvěnu Evina dovětku, který spolkla, protože byla evidentně trochu chytřejší než Adam? „To had, kterého jsi, Hospodine, stvořil, za všechno může.“
Jako punktum pro dnešní den se tedy nabízí jednoduchá otázka: Které události mého života vykazují tuhle vymlouvačnou logiku? Kde zbaběle svádím vlastní chyby a selhání na druhého, na společnost, na církev, nebo dokonce na nebesa?

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.