Adventní punkta

Adventní punkta: pátek 4. 12. 2020

Zveřejnil FilipOP, 14. prosince 2020
229 shlédnutí

Popis videa:
Iz 29, 17-24
Toto praví Hospodin, Pán: "Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V ten den hluší uslyší slova knihy, z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají v Izraelově Svatém. Neboť veta je po násilníku, posměvač vzal za své, zničeni jsou všichni, kdo jsou připraveni pro nepravost, kdo v právní při obviňovali lidi, soudcům v bráně kladli léčky a nicotnými důkazy sráželi spravedlivého." Proto Hospodin, který vykoupil Abraháma, tak praví o Jakubovu domu: "Nebude se už hanbit Jakub, nezbledne už (strachem) jeho tvář! Ale když uvidí ve svém středu dílo mých rukou, budou ctít mé jméno, budou ctít Jakubova Svatého a budou se bát Izraelova Boha. Bloudící dostanou rozum a buřiči přijmou poučení."
*****
Zanedlouho, zakrátko… a svět, který tak důvěrně známe a v němž jsme se už naučili chodit, se možná úplně změní. Eschaton je překvapivě blízko. Ostatně, copak nám poslední rok nepředvedl, že ani ty naše běžné pořádky nemusejí být tak neměnné, jak se zdají? Rozhodující zlom, ať už světa, nebo našeho života, přichází často nenápadně. Jeho smysl vyjde najevo až později.
To, co přijde, nás možná překvapí. Hlas proroka osvobozuje, aby naše tvář nebledla strachem, abychom se nenechali zotročit tlakem budoucnosti, která možná nikdy nepřijde.
Ale toužíme ještě po tom, co nám Izaiáš ohlašuje? Chceme, jak říká, zajásat v Izraelově Svatém? Nebo už jsme dali za pravdu posměvačům a těm, kdo kladou léčky? Učinili jsme tak nanejvýš skrytě, takže o nic nejde. … Jenomže co když už zanedlouho, zakrátko…?

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.