Adventní punkta

Adventní punkta: čtvrtek 3. 12. 2020

Zveřejnil FilipOP, 14. prosince 2020
324 shlédnutí

Popis videa:
Iz 26, 1-6
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky. Svrhl ty, kdo sídlí na výšinách, pokoří nepřístupné město; poníží ho až k zemi, do prachu ho srazí. Budou po něm šlapat nohy chudých, kroky ubohých."
*****
Dnes mluví prorok Izaiáš o pevném, opevněném městě, které máme ke spáse. Co to znamená? Možná to, že mohu ve svým modlitbách počítat s Boží ochranou, mohu se nebát vyjádřit před Bohem všechno to, co mě tíží, všechnu moji zmatenost, můj strach. Jako bych měl, v adventu možná zvlášť, nebo mohl pocítit, že mám Boha vždy za zády, že je pro mě oporou, ochranou, že si u něj mohu odlehčit, nebát se.
Má to ale ještě další rozměr. Podle Izaiáše toto opevněné město, které máme ke spáse, má veliké brány, které se dokáží otevřít, když přichází někdo spravedlivý. A to myslím, že je druhá krásná výzva dnešního dne. Abych z té jistoty, kterou mi dává vztah k Bohu, potom dokázal vycházet ke druhým lidem a otevírat jim brány mého srdce.

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.