Adventní punkta

Adventní punkta: středa 2. 12. 2020

Zveřejnil FilipOP, 14. prosince 2020
260 shlédnutí

Popis videa:
Iz 25,6-10a
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře."
*****
Prorok Izaiáš nám dnes predkladá obraz veľkej hostiny, ktorú pripravil sám Boh na konci časov všetkým národom. Jedna hostina - rôzne národy okolo stola - v kúte zničený závoj, ktorý ich doposiaľ zahaľoval.
Slová popisujúce tak túžobne očakávané naplnenie, ktoré sa v šedi a frustrácií dní javí ako blbá fatamorgána. Izaiáš hovorí, že naplnenie, je možné.
Zničená smrť, zotrené slzy, pohľad tvárou v tvár – hľa náš Boh v neho sme dúfali! – zaznie.
Deň, ktorý popisuje i apoštol Pavol – keď hovorí o viere, ktorá už nebude potrebná, lebo budeme vidieť – nádeji, ktorá skončí, lebo dosiahneme všetko, v čo sme kedy dúfali. A láske - ktorej záchvevy, dnes tak vysiľujúce – s ľahkosťou zachvátia všetko.

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.