Adventní punkta

Adventní punkta: pondělí 30. 11. 2020

Zveřejnil FilipOP, 14. prosince 2020
386 shlédnutí

Popis videa:
Řím 10, 9-18
Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť ‘každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen’. Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Písmu: ‘Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!’ Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: ‘Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?’ Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu. Ale ptám se: Neslyšeli snad o tom? – Ale ano! ‘Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.’
****
Advent ještě pořádně nezačal, nezvykli jsme si dosud na fialovou barvu a již tu máme hned zkraje svátek apoštola Ondřeje, který nám advent barví do ruda. Není to ale tak od věci, protože východní tradice nazývá Ondřeje „prvním povolaným“. K čemu jsme povoláni?
Apoštol Pavel tvrdí, že každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen. Už to je v dnešní době, kdy je bohoslužebný provoz značně omezen, nemalá výzva, která nás může přivádět k hledání způsobů, jak se naučit znovu, a třeba i jinak, Pána vzývat. Advent je očekáváním příchodu jeho spásy, které se má dostat každému člověku, a to je dobrá zpráva. Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci! To není málo: veřejný prostor je dnes zahlcen proroky zmaru a brzkého konce, ale advent nám poskytuje jinou perspektivu: Kristův příchod přináší dobré věci, a více než kdy jindy je třeba je připomínat a v jejich světle vlévat naději. Kdyby svatý Ondřej chodil po této zemi a pouze brblal, jak jde vše do kopru, asi by jeho hlas nedospěl až na konec země. Adventní člověk je plný naděje pramenící z Kristova příchodu do rozličných oblastí lidského života i života celé společnosti.
Ze soukromých prostor kapituly vám přeji požehnané očekávání Kristova příchodu. Určitě k němu dojde, a je nač se těšit.

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.