Dýchej Slovo

35. Dýchej Slovo - "Stolička, co se neviklá" (Mt 22,34-40)

Zveřejnil privasam, 24. října
69 shlédnutí

Popis videa:
Body k rozjímání na 30. neděli v mezidobí Slova svatého evangelia podle Matouše. Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Kategorie: Dýchej Slovo
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.